Политика за поверителност

Политика на сдружение „Местна инициативна група Ботевград” за защита на личните данни на потребителите на платформата zabotevgrad.eu.

Ние уважаваме Вашата лична сфера и сигурността и защитата на всички данни, които Вие, посетителите на нашата платформа, споделяте с нас, винаги са били основен приоритет за нас. Затова и във връзка с влизането в сила на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679, GDPR) Ви информираме за обработката на личните данни при ползването на платформата „Диалози за бъдещето на Ботевград“. 

Сдружение “Местна инициативна група Ботевград” е администратор на лични данни и отговаря за спазването на разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните. Нашата практика за защита на данните е в съответствие с действащото в ЕС и страната право за защита на личните данни. 

Дефиниране на понятията 

Лични данни 

Лични данни са всички данни, които се отнасят лично за Вас. Към тях спадат Вашето име, Вашето потребителско име и Вашият имейл адрес, които са предоставени по време на регистрацията.

Субект на лични данни 

Субект на лични данни е всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват.

Потребителски профил

При регистриране в нашата платформа zabotevgrad.eu, ние създаваме Ваш потребителски профил.

Обработка на лични данни за участие в zabotevgrad.eu

Регистрирайки се на платформата zabotevgrad.eu, Вие се включвате в мрежа на активни личности, групи и организации, които споделят информация и предприемат действия в обществен интерес за опазване и подобряване на демокрацията, обществената и околна среда на територията на община Ботевград..

При регистрацията Вие ни предоставяте следните лични данни:

  • име и фамилия,
  • имейл адрес,
  • личен или служебен уеб сайт (по желание),
  • снимка (по желание).

Данните, предоставени доброволно, използваме, за да Ви предоставяме възможността като регистрирани потребители да ползвате пълноценно платформата zabotevgrad.eu, чрез която да създавате матриали, да коментирате и споделяте, да публикувате снимки, видео и звук, или други файлове.

Ако желаете да промените Вашите данни, можете да го направите онлайн като влезете в своя профил в платформата.

Продължителност на съхранение 

Ние ще съхраняваме доброволно предоставените от Вас данни за периода, в който използвате Вашия потребителски акаунт. При заявено от Вас желание, данните, и съответно акаунтът, ще бъдат заличени.

Вашите права 

Право на информация

Имате право по всяко време да изисквате от нас информация за съхраняваните за Вас данни и за целта на съхранението.

Право на оттегляне 

Ако сте дали съгласие за използване на Вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време с действие занапред, без да посочвате причини. За целта е достатъчно да изпратите имейл до: mig.botevgrad@gmail.com

Право на корекция

Ако Вашите данни, съхранявани от сдружение „Местна инициативна група Ботевград”, не са правилни, можете по всяко време да ги коригирате във Вашия клиентски акаунт или да поискате от нас да ги коригираме като изпратите имейл до ……

Право на отказ от обработка на лични данни

Имате право да получите информация за съхраняваните за Вас лични данни и активност в платфорамта.

Имате право на изтриване на данните, които сдружение „Местна инициативна група Ботевград” съхранява за Вас. Изтриването на Вашите лични данни може да бъде извършено по всяко време като ни изпратите имейл до mig.botevgrad@gmail.com

Обикновено Вашите данни се изтриват незабавно, най-късно 30 дни след упражняване на това Ваше право като субект на данните.

Ако изтриването противоречи на законови, договорни или наказателно-правни или търговско-правни задължения за съхранение или други уредени в закона причини, вместо изтриване може да се извърши само анонимизиране на Вашите данни. Ако такъв е случаят във Вашия потребителски акаунт, ще получите от нас съобщение.

След изтриването на Вашите данни повече не е възможно предоставяне на информация.

Право на възражение

Имате право по всяко време и без да посочвате причини да възразите срещу обработката на Вашите данни в регистрацията Ви на платформата. Допълнително обръщаме внимание, че ако възразите срещу всички процеси на обработка на Вашите данни, използването на функционалностите на платформата няма да бъдат повече достъпни за Вас, освен като наблюдател.

Контакт (за упражняване на Вашите права като субект на данните) 

При осъществяване на контакт с нас по имейл на mig.botevgrad@gmail.com или на хартия (на адрес: гр. Ботевград 2140, пл,“Незнаен войн“7) съобщените от Вас данни (Вашия имейл адрес, евентуално Вашето име, телефонен номер и адрес) се съхраняват от нас, за да отговорим на Вашите въпроси и да се отзовем на Вашия проблем. Ние ще изтрием запазените във връзка с това данни, след като съхранението повече не е необходимо или ще ограничим обработката, ако има законови задължения за съхранение.

Право на жалба 

При оплаквания се обърнете към посоченото лицето за контакт в раздел Въпроси за защитата на данните. Освен това имате право да подадете жалба срещу обработката на Вашите лични данни пред компетентния контролен орган, ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на личните данни. 

Въпроси за защитата на данните 

При въпроси за всички процеси за обработка на данни във връзка с платформата zabotevgrad.eu, можете да се обръщате по всяко време към: Сдружение „Местна инициативна група Ботевград” e-mail: mig.botevgrad@gmail.com, адрес: гр. Ботевград 2140, пл. „Незнаен войн“ 7, Лице за контакт: Радостина Вутева, тел: 0897910195