Партньори

Община Ботевград

Община Ботевград е привлекателно  и уютно място за живот, труд и отдих на гражданите, с развити инфраструктурни, икономически, културно-образователни условия и перспективи за развитие и съхраняване на човешките ресурси и насърчаване на младите хора да продължат своето лично и професионално развитие. Общината е благоприятна среда за развитие на бизнес инвестиции, осигурен е ред и сигурност на жителите й. Община Ботевград  е член на Национално сдружение на общините в Република България. Участва в управлението на Местна инициативна група –Ботевград. По покана на Международната търговска камара Община Ботевград е приета за пълноправен член в Международния алианс “Пътя на коприната” (Silk Road Urban Aliance). Дейността и управлението на общината са насочени към демократично, повсеместно и открито икономическо, социално и културно развитие.

Населението  на община Ботевград досега е доказало наличието на потенциал за гражданска активност. В община Ботевград живеят млади инициативни хора с активни позиции, които са носители на виждания и двигатели на искания за по-успешен модел на управление.  

Информация за богатото културно-историческо наследство и природни  дадености на общината, както и събития и възможности за културен, спортен и приключенски туризъм са представени  в туристическия сайт на общита – приключение на кръстопът.    

Официален уебсайт на община Ботевград