Контейнери за разделно събиране във Враца

Снимките са от центъра на Враца, където контейнери за разделно събиране са разположени на гъсто по цялата централна пешеходна зона.

Споделяне