Доброволческо събитие на „желязната вода“ в с.Липница

Уважаеми съграждани,
Ние, екипът на Сдружение МИГ Ботевград, набираме доброволци за участие в доброволческо събитие за почистване и облагородяване на пространството около чешмата с „желязната вода“ в с.Липница, което ще се проведе на 08.08.2020 г. /събота/.

Ще ни е нужна помощта ви за почистване на терена, сглобяване и монтиране на маси, пейки и люлка от дърво – за участниците са предвидени предпазни средства (маски и ръкавици) и кетъринг.

По време на събитието ще се проведе обсъждане на част II и част III на ПЛАН ЗА МНОГОФУНКЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ НА ТЕРИТОРИЯ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД /ПУРГБ/ по проект BG05SFOP001-2.009-0186 „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград“, в който МИГ Ботевград е партньор, съответно:
II част: УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ И РАЗУМНО ПОЛЗВАНЕ НА ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ НА ТЕРИТОРИЯ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД;

III част: МОДЕЛ ЗА УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ПРИЛАГАНЕ И  МОНИТОРИНГ ВЪРХУ МЕСТНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ В ОБЩИНАТА

Докладът може да бъде открит на следния линк:

http://mig.botevgrad.bg/bg/news/view/finalen-doklad-plan-za-mnogofunktsionalno-upravlenie-i-ustoychivo-razvitie-na-gorite-i-zemite-na-teritoriya-na-obshtina-botevgradpurgb–80

Сборен пункт – паркинга зад бюрото по труда, 09:00 часа.
Разчитаме на Вашата подкрепа!
Събитието се организира в рамките на проект BG05SFOP001-2.009-0186 „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград“, съфинансиран от Операгивна програма “Добро управление“.

Споделяне