Конкурс за есе ще изпрати двама младежи от Ботевград на Среща на европейската младеж (EYE 2020) в Страсбург

Конкурс за есе ще изпрати двама младежи от Ботевград на Среща на европейската младеж (EYE 2020) в Страсбург

Община Ботевград , съвместно със сдружение „Спектрум“, Радостина Вутева и Надежда Димитрова, обявява конкурс за есе за младежи на възраст 16 – 30 години, на тема:

Младежите в неравностойно положение са част от нашата общност

Целта на конкурса е да даде възможност на младите хора от Община Ботевград  да изразят своето отношение към проблемите на младежите в неравностойно положение и решаването им.

Участници: Граждани на Община Ботевград на възраст 16 – 30 години.

Условия за участие: Всеки автор може да участва с една творба, написана на български език, в обем между 800 и 1000 думи, формат А4; Times New Roman/12 pt.

Срок за изпращане на текстовете: 26 Януари 2020 (включително)

Есетата могат да се изпращат на email: (obshtina@botevgrad.org)

Нужно е да посочите и следната информация:

• Три имена и възраст;

• Имейл и телефон за връзка;

• Препоръчително е участниците да владеят (говоримо) английски или немски език;

Награждаване: Тричленно жури в състав: Стефка Граматикова – секретар на община Ботевград, Радостина Вутева – съорганизатор, и Димитър Манолов – управител на ЦНСТ за деца и младежи с увреждания – Ботевград) ще определи двете най-добри есета по следните критерии: съдържание, езикова и пунктуационна култура..  Двете есета ще бъдат публикувани в официалния сайт на Община Ботевград и местните медии.

Двамата победители от конкурса ще имат възможността да се присъединят към група от младежи в неравностойно положение, която ще вземе участие в Среща на европейската младеж (EYE 2020) в Страсбург. Разходите по пътуването и настаняването им в Страсбург ще бъдат осигурени.

На всеки 2 години в Европейския парламент в Страсбург се организира Среща на европейската младеж. Тази година събитието (EYE 2020) ще се проведе на 29 и 30 май.

Целта на инициативата е младежи (16 – 30 год.) от различни страни да се срещнат, за да формират и споделят своите идеи за бъдещето на Европа. Младежите ще имат възможност да вземат участие в дейности с различни теми и формати за развитието на иновативни решения на въпроси, свързани с бъдещето, срещи с лица, отговорни за вземането на решенията в ЕП, както и с представители на ЕП с широк професионален опит. Чрез участие в събитието младежи от различни страни се срещнат със свои връстници и съмишленици, обсъждат въпроси от общ интерес, като засегнатите теми и идеи впоследствие се представят пред европейските парламентаристи (взимащи решения) и пред различни парламентарни комисии.

Подробности за програмата на събитието може да се видят на следния линк: http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/programme/programme.html  

Споделяне