Карта на климатичната справедливост в Ботевград

Здравейте, приятели и съмишленици! Каня ви официално да се включите в поредица от кратки срещи, в които ще обсъдим как се отразяват климатичните промени на средата, в която живеем, как бихме могли да им противодействаме, какви са социалните, икономическите и етичните аспекти на климатичните промени и какво, в крайна сметка, е „климатична справедловост“.
Нашата амбициозна цел ще бъде да си представим и създадем анимирана карта на Ботевград, чрез средствата на програми за създаване на илюстрации, която да изобразява нашите идеи за подобрение на градската среда, така че градът ни да отговаря на съвременните тенденции в борбата с климатичните промени.
Проектът е част от Програма „Равнопоставеност и климатична справедливост“ програма Български фонд за жените, която дава възможност за участие на активни хора и лидери от местните общности в опазването на планетата, преодоляването на климатичните промени и адресиране на социалните неравенства.
Ще ви очаквам с нетърпение!

Споделяне