Компостери

Здравейте.

Възможно ли е да бъде реализирана програма/проект за предоставяне на компостери за домашно компостиране на жители от общината, чиито имот е с дворна част и зелени площи, тъй като почти две-трети от отпадъците, генерирани в домовете, се състоят от органични компоненти (растителни обелки, стари плодове и зеленчуци, утайка от кафе, пакетчета чай, черупки от яйца, стърготини, трева, шума, цветя и др.) Считаме, че домашното компостиране би било от полза за всяко домакинство с такива отпадъци, тъй като е изпитан метод за оползотворяване на биоразградимите отпадъци с получаването на компост, подходящ за обогатяване на градинската почва след това. Считаме и че това би ограничило изхвърлянето на подобен тип отпадъци в общите сметосъбиращи съдове и от общия поток от битови отпадъци. 
Моля за информация дали е възможно такъв проект да бъде иницииран и за възможността повече домакинства да имат лесен достъп до него, например чрез подаване на заявление в общината и получаване срещу него на компостиращия съд.

Споделяне

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.